Záruka

MONDRAKER ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kola Mondraker jsou prodávány výhradně prostřednictvím autorizovaných prodejců Mondraker, kteří zodpovídají za sestavení a seřízení kola před jeho prodejem cílovému zákazníkovi.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Záruka platí jen v případě, že zákazník provádí pravidelné dvanácti měsíční garanční prohlídky v autorizovaném servisu dle doporučení výrobce.

2. Aktivace celoživotní záruky společnosti Mondraker musí být provedena prostřednictvím registrace na webových stránkách Zaregistrujte své kolo (mondraker.com) nejpozději do 30 dnů od data nákupu. Všechna neregistrovaná kola mají záruku 2 roky.

3. Záruka platí od data nákupu jízdního kola nebo rámu, platí pouze pro prvního majitele kola a není převoditelná.

4. Veškeré komponenty, vidlice a tlumiče použité na kolech Mondraker mají záruku dle podmínek výrobce.

5. Záruka na lak je 2 roky.

6. Společnost Mondraker si vyhrazuje právo vadný díl nebo rám opravit.

7. Všechny rámy nebo díly, které jsou předmětem výměny v souladu s ustanoveními uvedenými v záručních podmínkách, budou nahrazeny buď stejným nebo obdobným rámem stejného modelového roku, až do vyčerpání zásob. V případě, že z daného modelového roku již není k dispozici žádný rám, bude nahrazen ekvivalentním rámem z následující modelové řady, což znamená, že jak tvar, barva, tak i grafika nového rámu mohou být výrazně odlišné od tvaru, barvy a grafiky původního rámu.

8. Veškerou komunikaci při řešení reklamace se zákazníkem zajišťuje autorizovaný prodejce Mondraker. K reklamaci je nutné předložit záruční list, daňový doklad o zaplacení a při prodloužené záruce i potvrzení webové registrace kola na prodlouženou záruku.


OMEZENÍ ZÁRUKY:

1. Běžné opotřebení, a to jak rámu, tak i komponent, které jsou v průběhu používání namáhány jako pneumatiky, gripy, řetěz, brzdové destičky, kazety, náboje atd.

2. Mondraker nenese žádnou odpovědnost za neslučitelnost komponentů s rámem z jiné sezóny v důsledku jakýchkoliv technických zlepšení, která se na nich provádějí, jako jsou tlumiče, hlavová složení, vidlice, ráfky, sedlovky, přehazovačky atd.

3. Neodborná montáž nebo údržba společně s montáží neoriginálních dílů a komponent.

4. Škody nebo nedostatky způsobené při nehodě, nesprávném použití nebo nedbalostí.

5. Všechna kola / rámy mají svou specifickou a určitou životnost, která závisí na druhu použitého materiálu a konstrukci tohoto materiálu. Tato životnost může být snížena v důsledku druhu použití materiálu nebo způsobu, jakým je používán, nebo z důvodu nedostatečné údržby a potřebného ošetření. Životní záruka bude tedy zcela záviset na optimálním stavu, který společnost Mondraker stanovila pro každý produkt zvlášť.

6. Každý rám je vyroben pro určitý typ použití v souladu s jeho technickými vlastnostmi. Právo na záruku se uplatní pouze v případě, že byl rám řádně použit, pro který byl původně vyroben.

7. Zadní rámová část a spoje na celoodpružených kolech mají 2 roky záruční dobu od data nákupu. 
V případě vady na zadní rámové části bude nahrazena pouze poškozená část a nikoli celý rám.

8. Veškeré reklamace budou předmětem řešení našich techniků, pokud jde o povahu a příčiny poškození, po důkladné technické analýze každého rámu.