ZERO SUSPENSION SYSTEM

ZERO SUSPENSION SYSTEM

 

 

Zero je systém odpružení s dvojicí vahadel a tlumičem plně plovoucím mezi nimi, stlačovaným tak v případě
nutnosti z obou směrů. Toto řešení nabízí extrémní citlivost, ale je perfektně schopné pohltit i opravdu velké
nárazy.

 

Hlavními výhodami tohoto špičkového systému jsou nulová ztráta energie – perfektně stabilní jízda při šlapání,
nulový kickback od pedálu – minimální vliv funkce zadního odpružení na jízdní vlastnosti napříč zdvihem, nulová
reakce zadní stavby na brzdění
– izolace vlivů přicházející od zadní brzdy na funkci odpružení, a především
jedinečná schopnost pohltit jakýkoliv náraz a maximalizovat tak kontrolu jezdce v jakékoliv situaci.

 

 

 

VÝHODY

• Zero power loss - vysoká efektivita přenosu energie, síla jezdce je bez ztrát energie využita pro pohyb vpřed.
Minimální nežádoucí pohyby jednotek odpružení

• Zero pedal kickback - minimální vliv funkce zadního odpružení na jízdní vlastnosti, šlapání je tak maximálně
efektivní a účinné

• Zero brake jack - síly působící od zadní brzdy nepůsobí negativně na systém odpružení. Zadní tlumič pracuje
naprosto citlivě a nezávisle. Nehrozí zablokování vlivem zadní brzdy

• Zero bumps - jedna z nejlepších vlastností systému, schopnost citlivého pohlcování nerovností i v těžkém terénu,
což umožňuje více kontroly v jakékoliv situaci

 

Tento exkluzivní systém, patentovaný značkou Mondraker je možno nalézt na všech celoodpružených modelech
v naší kolekci.

 

 

Systém Zero E-bike optimized

Společným znakem kompletní kolekce horských elektrokol s logem Mondraker a jednou z jejich největších
technologických výhod je optimalizovaný systém odpružení Zero. Jsou zachovány stejné základní principy jako u
klasických kol Mondraker, myslí se však na rozdílné požadavky jezdců a styl jízdy na e-biku.

 

Netečnost zadní stavby vlivem brzdění, úprava kinematiky zachovávající trajektorii virtuálního bodu otáčení zadní
stavby pro ještě vyšší stabilitu jízdy, a také potlačení změn jízdních vlastností kvůli aktivitě zadního odpružení. Tyto
optimalizace přinášejí opravdu významný nárůst citlivosti v počáteční fázi zdvihu a celkově více optimalizovaný
systém pro moderní elektrokola, který je schopný se v okamžiku změnit a poskytnou také maximální podporu a
minimalizaci ztrát energie při výjezdech. Nový e-bike optimalizovaný systém Zero je tak ještě efektivnější a
zajišťuje rovnoměrné využití celého zdvihu při technických sjezdech. Tato nová generace našeho prověřeného
systému odpružení je použita na všech celoodpružených elektrokolech v nabídce a představuje důležitý krok
v evoluci eMTB jako prostředku zábavy a výkonu na zcela nové úrovni.

 

 

VÝHODY

• neutrálnější zadní odpružení: žádný brake jack a změny vlastností zadní stavby vlivem aktivní funkce odpružení

• optimalizace kinematiky, která udržuje stálou trajektorii virtuálního bodu otáčení skrze celý průběh zdvihu

• Nárust počáteční citlivosti a více progresivity, citlivější počáteční fáze zdvihu. To jednoznačně zvýší trakci, komfort
kola a celkovou progresivitu, což umožnuje stabilnější a klidnější jízdu při stoupáních, ale hlavně dovolí rovnoměrné
využití celého zdvihu při sjezdech a prevenci nežádoucích dorazů. Systém, který je kvůli vyšší váze elektrokol téměř
nutností mít!